Tarieven

Behandeling bij Psychologisch Praktijk is van kortdurend aard en valt onder de Generalistische Basis GGz. Dit betekent dat de behandeling in het basispakket van uw zorgverzekeraar is opgenomen, met de voorwaarde dat er een DSM-V-classificatie kan worden vastgesteld. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van uw klachten.

Een verwijzing van uw huisarts is daarbij noodzakelijk. Er geldt geen eigen bijdrage voor psychologische zorg. Wel spreekt u altijd eerst uw eigen risico aan. Partner-relatietherapie wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Een aantal zorgverzekeraars heeft wel een aanvullend pakket waarin partner-relatietherapie is opgenomen.

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars, waardoor de kosten voor de behandeling direct met uw zorgverzekeraar worden verrekend. Na het bereiken van de maximum vergoeding door uw zorgverzekeraar geldt een tarief van 95 euro per sessie. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling. Afspraken dienen ten minste 24 uur voorafgaande aan de sessie te worden afgebeld. Als de afspraak niet tijdig wordt afgebeld ben ik genoodzaakt het consult bij u in rekening te brengen voor €60,-.

Bij niet gecontracteerde zorg dient u zelf de behandeling te betalen. U ontvangt dan een nota die u bij  uw verzekering kunt indienen. Een sessie van 60 minuten bedraagt 95 euro.
Meer hierover is te lezen onder betalingsvoorwaarden van het NIP.

Voor aanvullende informatie over vergoedingen van psychologische zorg kunt u het beste zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wijzigingen 2022

Vanaf januari 2022 verandert de overheid de regelgeving met betrekking tot de ggz-financiering. Vanaf dat moment worden de behandelingen vergoed vanuit het Zorgprestatiemodel (ZPM). Meer informatie vindt u hier.

Klachten

Mocht u ondanks mijn inspanningen een adequaat en klantvriendelijk behandelbeleid te voeren toch ergens ontevreden over blijven of een klacht hebben, aarzel dan niet en laat het mij weten. Dit kan in een persoonlijk gesprek, telefonisch of per mail.

Mochten we er samen niet uit komen dan kunnen wij, indien u dit wenst, voor u een andere hulpverlener zoeken. Daarnaast heeft elke cliënt klachtrecht bij het Nederlands Instituut voor Psychologen, waar ik lid van ben ( NIP. Hier vindt u tevens de volledige beroepscode )