Behandeling

Naast mijn cultuursensitieve werkwijze, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke culturele kaders van de cliënt, hanteer ik diverse behandelmethoden vanuit verschillende referentiekaders  zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht therapie, inzichtgevende psychotherapie, systeemtherapie, groepstherapie en trauma behandeling door middel van EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing). 

Samen met cliënt en afhankelijk van zijn problematiek wordt gekozen voor een aangepast behandelinterventie.