Psychologisch Praktijk B.V.

Welkom

Op onze website treft u informatie over Psychologisch Praktijk, wie we zijn, wat we doen en meer. Wij wensen u een interessant verblijf op onze website!

Psychologisch Praktijk BV

Saada voor iedereen

Psychologisch Praktijk voor interculturele psychologie en psychotherapie is een vrijgevestigde psychologische praktijk, in het bijzonder voor transculturele doelgroepen.

Psychologisch Praktijk voor interculturele psychologie en psychotherapie is een nieuwe impuls in de zorg.
De aangeboden hulpverlening bij deze praktijk is beter gestemd op de wensen van cliënten, sluit goed aan bij hun hulpvraag en belevingswereld, is toegankelijk en wordt vaak in eigen taal en cultuur gegeven. Er wordt bewust gekeken naar de referentiekader van de persoon en daarop wordt de behandeling aangepast.

In mijn praktijk wordt gestreefd de behandeling en begeleiding van mensen met een niet westerse achtergrond, in het bijzonder mensen met een Marokkaanse afkomst, zo toegankelijk mogelijk te maken.

Psychologisch Praktijk voor de interculturele psychologie en psychotherapie staat voor vertrouwen, respect, begrip en inlevingsvermogen. Bij deze praktijk zijn zowel jeugdigen als volwassenen welkom. De hulpverlening is in het bijzonder toegesneden op specifiek de Marokkaanse doelgroepen.

De hulpverlening is gericht op individuen, paren, gezinnen, families met uiteenlopende problemen waaronder: acculturatie, identiteitsprobleem, migratiegerelateerde problematiek, cultuurgebonden problemen, psychosomatische klachten, relatie en gezinsproblemen.

Iedereen ervaart wel eens een moeilijke periode in zijn leven. Soms is men in staat om er op eigen kracht weer boven op te komen. Soms is er meer nodig. Dan kan het raadzaam zijn om deskundige hulp in te schakelen.